Tại sao thay nước cá lại chết
Tại sao thay nước cá lại chết

Mặc dù việc thay nước là cần thiết để duy trì chất lượng nước, nhưng chúng phải được thực hiện một cách thận trọng và cân nhắc đối với các sinh vật sống bên trong.

Cách giảm nồng độ amoniac trong bể cá
Cách giảm nồng độ amoniac trong bể cá

Cách giảm nồng độ amoniac trong bể cá hiệu quả như bổ sung vi sinh có lợi, sản phẩm hấp thụ amoniac, thay nước, giảm cho ăn,..

Cách ủ phân hữu cơ vi sinh
Cách ủ phân hữu cơ vi sinh

Phân bón hữu cơ có chứa vi sinh vật giúp cải thiện cấu trúc đất, tăng khả năng cung cấp chất dinh dưỡng và tăng cường sự phát triển của cây trồng. Bài viết này chia sẻ cách ủ phân hữu cơ vi sinh và các lợi ích khi sử dụng